käpis.JPG

Toiminta-ajatus

Käpyrannan lastenkoti on koti, joka perustuu vahvaan perheyrittäjyyteen. Perheyrittäjyys takaa useamman aikuisen pysyvyyden lapsen elämässä.
Tarjoamme lastensuojelulain (417/2007) mukaista avo- ja sijaishuollon laitospalvelua.

Olemme profiloituneet sijoitushetkellä alle 12-vuotiaisiin lapsiin sekä sisarussijoituksiin. Sisarussijoituksissa pienten lasten yli 12- vuotiaat sisarukset ovat myös tervetulleita meille.Haluamme vastata erityisesti lastensuojelulain  §54 kohtaan. Siinä korostetaan lapselle tärkeiden ihmissuhteiden vaalimista ja ylläpitämistä ottamalla huomioon sisarussuhteet ja muut läheiset ihmissuhteet.

Asukaspaikkoja on seitsemän. Perustehtävämme on  tarjota hyvä ja turvallinen koti sijoitetuille lapsille, kasvattaa ja huolehtia heistä ihmisarvoa kunnioittaen. Tavoitteenamme on tukea koko perhettä ja mahdollistaa perheyhteyden säilyminen sijoituksen aikana. Toiminnallisen ja arvokkaan arjen luominen, sekä kokemuksien tarjoaminen ovat Käpyrannan henkilökunnan ydintehtäviä.  Sinä olet  tärkeä!

tie.JPG Käpyrannan lastenkoti
Myllytie 15
61340 Nopankylä
045-6060470